نظر شما در مورد کیفیت خدمات دانشگاه چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
بله
خیرتعداد بازدید : 17155
Rating: 1061013/10 (تعداد آرا 253 نفر )