تصاویر راه‌یافته به مرحله نهایی مسابقه عکس واحد دامغان

بیش از 500 تصویر از سوی استادان، کارمندان و دانشجویان در پی فراخوان اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به دفتر روابط عمومی رسید که با داوری گروه خبره و تخصصی 15 عکس به مرحله نهایی راه یافت و از این تعداد 5 عکس با داوری عمومی انتخاب و به عنوان تصاویر نهایی، معرفی و صاحبان تصاویر جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
متن فراخوان مسابقه عکس از سوی اداره روابط عمومی واحد دامغان |
عکس از:
عضو هیات علمی واحد دامغان
دکتر محمدجواد باقی زاده |
عکس از :
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل
فریده عماد |
عکس از:
دانشجوی علمی کاربردی حسابداری
شیدا وفایی نژاد |
عکس از:
دانشجوی کاردانی تربیت بدنی
م.  الف |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی حقوق دامغان
ابوالفضل عربیان مهدی |
عکس از:
همکار واحد دامغان
حسن حیدرزاده |
عکس از:
دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خانواده
فاطمه صادق زاده |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی حقوق
آدینا دیلمی |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی حسابداری
عابدزاده |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
مریم باغبان پور |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی حقوق
آتنا درستکار |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی حقوق
 فاطمه کثیریان |
عکس از:
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
امیرحسین رسولی نژاد |
عکس از : 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت
محسن کثیریان |
عکس از:
دانشجویان واحد دامغان
مهدی جهانگیری و میثم حیدرهایی |
 

   1397/2/15 08:29    تعداد بازدید :  52

تعداد بازدید : 52
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )