جدول زمانبندي انتخاب واحداينترنتي نيمسال تابستان 96-95
روز                 تاريخ
 
ازساعت8 صبح الي20
شنبه ویک شنبه
17و18 /96/4
كليه رشته های کاردانی وکارشناسی وکارشناسی ناپیوسته
 
دوشنبه وسه شنبه
19و20 /4/ 96
كليه رشته های کارشناسی ارشد ورشته دارو سازی
 
 
ضمنا به دانشجويان محترم يادآور مي شود: ثبت نام فقط به صورت اينترنتي انجام مي شود.
دانشجویان گرامی کار دانی وکارشناسی می توانند درترم تابستان حداکثر 8 واحد و دانشجویان ارشد دو درس جبرانی تاسقف 6 واحدرا اخذ نمایند

شروع كلاسها     شنبه   96/4/24 پایان کلاسها  پنج شنبه 96/6/2

 
توجه:مسئوليت اخذ درس و رعايت پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد
* علاوه برساعات فوق سيستم ازساعت 20 الي24 جهت انتخاب واحدگروههاي همانروز بازمی باشد.
* جهت تسهيل درامر انتخاب واحددانشجويان مي توانند به آدرس   www.Damghaniau.ac.ir مراجعه نمايند.
* دانشجويان عزيز درصورتي مي توانند انتخاب واحد اينترنتي نمايندكه بدهكاري قبلي نداشته وشهريه ثابت را پرداخت كرده باشند.

 
 
  جهت انتخاب واحد فقط درروز وساعت مقرربه وب سايت دانشگاه مراجعه نماييد
آدرس وب سايت دانشگاه :   www.Damghaniau.ac.ir
 
   1396/3/31 08:05    تعداد بازدید :  34

تعداد بازدید : 34
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )