سرپرست واحد دامغان:

شیوه‌های خدمت باید با آموزش اصولی تقویت شود

 
کارگران دامغان
 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، حضور همکاران در دوره‌های آموزشی را پیش‌شرط موفقیت در عملکرد دانست و گفت: «افراد سازمان باید خلاق و نوآور باشند و شیوه‌های خدمت نیز باید با آموزش اصولی تقویت شود تا با ارتقای توانمندی‌های رفتاری، زمینه خدمات بیشتر را فراهم کنیم.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس علایی نوین در جلسه همکاران شرکتی واحد دامغان از حاضران خواست شکرگزار پروردگار باشند که در محیطی علمی در تامین معاش خانواده تلاش می‌کنند.
سرپرست واحد دامغان التزام به قانون را شرط پیشروی کار اعلام کرد و گفت: «به عنوان خادم دانشگاه از همکاران می‌خواهم با رویه مشخص و با سازماندهی در خدمت دانشجویان باشند تا روال کار مشخص باشد و به الزامات محیط علمی توجه داشته باشند.»

علایی نوین افزود: «تعیین موقعیت همکاری، آشنایی با شرح وظایف، رعایت صرفه‌جویی و خدمت صادقانه از امور بایسته دانشگاهی است که باید مورد توجه همکاران باشد.»

سرپرست واحد دامغان به تغییر روند و الزام به بازبینی و ارزیابی عملکرد همکاران تاکید کرد و گفت: « باید حوزه کاری هر فرد مشخص شده و میزان هزینه‌کرد پرسنلی توجیه عملیاتی داشته باشد.»
وی اظهار کرد: «منافع سازمانی، همواره به کارهای شخصی ارجح است و هر کس باید مطابق شرح وظایف به بهترین شکل ممکن در خدمت اهداف دانشگاه باشد.»

سرپرست واحد دامغان تلاش برای کسب حلال را عبادت خواند و تاکید کرد: «رمضان ماه خودسازی است و تامین معاش خانواده از مهم‌ترین عبادات الهی در این ماه است.»

در این جلسه 25 نفر از کارگران شرکتی واحد دامغان حضور داشتند.


   1396/3/13 12:01    تعداد بازدید :  31

تعداد بازدید : 31
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )