او در ادامه به هجمه هایی که اخیرا برای دانشگاه ایجاد شده افزود: این موضوع به دونکته وابسته است. یک موضوع این است که برخی نظر دارند تا واحدهای دانشگاهی را در دست خود بگیرند که خیلی هم به دنبال کیفیت نیستند و فقط به دنبال این هستند که عناصر خود را فعال کنند. نکته بعدی این است که نزدیک انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این مسائل به وجود می آید.
ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی درباره دوره مدیریت دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی و کیفیت افزایی به وجود آمده در دوره مدیریت جدید دانشگاه گفت: با توجه به سابقه آشنایی که با دکتر میرزاده دارم، ایشان را فردی توانا، متدین و نیرویی که همواره آینده نگری داشته می شناسم. از مقطعی که دکتر میزاده در دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت را برعهده گرفته، هم در سیستم آموزشی تغییرات علمی و اساسی به وجود آمده و هم در نیاز آینده کشور به تخصص های گوناگون دقت شده است. تیم مدیریتی دانشگاه آزاد برنامه های آینده خود را نیز در جهت استراتژی جمهوری اسلامی برنامه ریزی می کنند. به همین دلیل در دوره جدید مدیریت دانشگاه به رشته هایی که امروز در دنیا پرکاربرد هستند دقت شده است.
وی افزود: همچنین از نظر سازماندهی اداری نیز با طرح هایی همچون طرح تجمیع نظم خوبی در دانشگاه آزاد اسلامی پدید آمده است. از طرفی با شایسته سالاری سعی شده تا عناصر دخیل در تصمیم گیری دانشگاه با توجه به این موضوع انتخاب شوند و به خط و ربط های سیاسی توجه نمی شود. البته بعضی از افراد از این موضوع ناراحت هستند و قصد دارند که افرادی را در دانشگاه بگمارند که خود انتخاب می کنند.
وی افزود: دکتر میرزاده به دنبال این موضوع بوده تا نیروهای دانشمند، توانا و نیروهایی که آینده کشور را درک کنند در راس امور دانشگاه قرار گیرند و در این راستا در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و چشم انداز 20 ساله عمل کرده اند.
او در ادامه با بیان اینکه دانشگاه باید از جریانات سیاسی دور بوده و هیچ فردی از خارج دانشگاه حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد، افزود: اگر قرار باشد سلیقه ای و سیاسی رفتار شود، قطعا علم در کشور عقب می ماند. اما اگر نگاه مستقل، در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم باشد باشد این موضوع می تواند هر مجموعه ای را موفق کند.
او در ادامه به هجمه هایی که اخیرا برای دانشگاه ایجاد شده افزود: این موضوع به دونکته وابسته است. یک موضوع این است که برخی نظر دارند تا واحدهای دانشگاهی را در دست خود بگیرند که خیلی هم به دنبال کیفیت نیستند و فقط به دنبال این هستند که عناصر خود را فعال کنند. نکته بعدی این است که نزدیک انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این مسائل به وجود می آید.
او در ادامه به اغنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دو طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود: اکثریت غالب مجلس وقتی متوجه شوند که با موضوعی سیاسی برخورد می شود طبیعتا نمایندگان هم متوجه این موضوع می شوند.
او در ادامه به ادامه روند مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر میرزاده در هیات موسس و هیات امنای دانشگاه اشاره کرد و گفت: دکتر ولایتی و دکتر میرزاده جز نزدیکترین افراد به مقام معظم رهبری هستند. بنابریان نظرات رهبری را به خوبی می دانند. مقام معظم رهبری همواره راه نجات کشور را در دو بخش آموزش و پژوهش و اجرا و عملیاتی کردن می دانند. تلاش های این دو مدیر باسابقه کشور هم در جهت عملیاتی کردن منویات رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.


   1396/2/3 12:19    تعداد بازدید :  30

تعداد بازدید : 30
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )