تبلیغات برای رقابت با بنگاه‌های دانش‌عنوان

تبلیغات پایدار در محیط دانشگاه آزاد اسلامی که از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اساسی برخوردار است از ضرورت‌های فرهیخته پروری است .
دانشگاه آخرین پایگاه خردورزی برای سیل مشتاقان تحصیلات عالی تعریف شده که به اعتبار این نگاه، جمعیت فراوانی منطبق با نرخ جمعیت جوان کشور در سال‌های دهه شصت و هفتاد پای در محیط دانشگاه‌ها گذارده‌اند و بنا به شور و شوق زایدالوصف این گروه، سازمان آموزش عالی در ایران متقاعد شد با تکثیر موسسات آموزش عالی پاسخگوی اشتیاق علمی جامعه باشد. اگر چه اشتباهات اساسی نیز از همین‌جا نشات گرفت و با افزایش بی‌رویه این موسسات، ارزش متعالی و کرامت علم دچار خدشه گردید و لفظ گران و فخیم دانشگاه در سال‌های اخیردر قالب بنگاه‌های کم‌ظرفیت به مثابه‌ی ماشین صدور مدارک دانشگاهی تعبیر یافت.
جایگاه اصلی تولیت تحصیلات دانشگاهی در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، وزارت علوم بوده و ارزشمندترین مولود توامان با آن که به منظور دموکراتیزه کردن دانش، پای به عرصه وجود نهاد دانشگاه آزاد اسلامی بود که بنا به تعبیر توسعه مرزهای دانش، آغاز به کار کرد و با خلق ظرفیت ملی و به اعتبار آن ظرفیت به ملت، کمک شایانی کرد تا نسل ایرانی با پویش ایرانی در سرزمین خودش تحصیل کند و البته با کمک شایسته به دولتمردان، شاخصه اجرای عملیاتی اصل 44 شد تا در بهترین شرایط بویژه در توسعه تحصیلات تکمیلی از خروج نه تنها سرمایه‌های مادی بلکه از برون‌رفت سرمایه‌های علمی در قالب نخبگان و خبرگان ملی به سرزمین‌های دور جلوگیری کند .

و امروز دانشگاه آزاد اسلامی در رقابت با مجموعه‌ای از دانشگاه هایی است که بعضا از کمترین شرایط لازم چون تجهیزات کمک آموزشی نیز برخوردار نیستند که این امر زنگ خطری است که سال‌هاست به صدا درآمده و بنگاه‌های دانش‌عنوان در اندیشه عرضه دانش به هر شیوه‌ای هستند.

نگاه دولتمردان در زایش وکنترل این موسسات آموزشی در حد استانداردهای آموزشی نبوده و جمعیت دانشجویی به شکل ناهمگن به تحصیل علم پرداخته و متاسفانه دانشجوها مارک‌دار شده اند و پس از فراغت از تحصیل، جامعه، کارگزار خود را از موسسات خاص آموزشی و عمدتا از فارغ التحصیلان مراکز دولتی انتخاب می‌کند که ظلمی آشکار به جامعه فرهیخته از تحصیل‌کردگان دانشگاه آزاد اسلامی است .

مسئولین امردر دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه ویژه داشته باشند تا دانش‌آموختگان را به اندازه‌ای از رشد آموزشی و پژوهشی رسانده و به جامعه تحویل دهند که توان رقابت با فارغ‌التحصیلان دانشگاه های دولتی را در وجود خویش احساس کنند و علی‌رغم جوسازی مارک‌دار ظالمانه، بتوانند با احساس غرور در خدمت جامعه باشند که انصافا در بسیاری از موارد چنین است.
و اما از وظائف سازمانی ماست تا در جبران این رویکرد ناصواب به تبلیغ توانایی و توفیق سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بپردازیم تا شرمنده قشر دانش‌آموخته که موجبات رشد سازمان را فراهم کرده‌اند و نسلی که در حال حاضر دانشگاه را برای فرهیختگی خود انتخاب نموده‌اند، نباشیم. به این منظور باید تلاش جدی داشت و دانشگاه 35 ساله را از کانال‌های متعدد به جامعه معرفی کرد و به شرایط موجود بسنده نکرد تا همگان به این باور اعتراف کنند که جمعیت پرشماری از برجسته‌ترین دانش‌آموختگان که ثمره گرانقدر این دانشگاه هستند در تمامی لایه‌های اجتماعی به عنوان شاخصه خدمت در توسعه و عمران و سربلندی ایران عزیز نقش به سزایی دارند.
دوره تخریب احتمالی دانشگاه به اعتبار جوان بودن آن سپری شده و امروز شاهد دانشگاهی هستیم که در تمامی حوزه‌های عملیاتی، صاحب عناوین برجسته خدمتی در سطوح ملی و بین المللی است و با حمایت‌های مقام معظم رهبری سرفصل فخیمی از فرهیخته پروری را نیز آغاز کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی در دوره‌ی معاصر، نیازمند روابط عمومی‌های قوی و غنی است تا به اعتبار آگاهی‌بخشی، بتوانند فرصت استفاده از سرمایه عظیم تجهیزاتی و نیروی انسانی فرهمند و فرهیخته را مهیا سازند و بزرگ‌ترین برند سرآمدی یک سیستم دانش محور وابسته به ارتقای سطح دانش در دو بعد کمی و کیفی، با تاکید به کیفیت برتر آموزشی را تعریف و تببین کنند.
امروز بخشی از پیکره سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی باید معطوف به معرفی دانشگاهِ صاحبِ ساختارِ سازمانی ویژه شود و مردم حق دارند با این دانشگاه عظیم ارتباط تنگاتنگ داشته باشند و ضمن تامین جمعیت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی، از نعمت قرابت با فرزند در بوم‌محیط مشترک زندگی و تحصیل لذت ببرند.

استادان مجرب با سوابق برجسته علمی و پژوهشی، ساختمان‌های مدرن و تجهیزات روزآمد، فضای خدماتی، رفاهی و محیط فرهنگی نسبتا پایدار دانشگاه آزاد اسلامی، ضامن تامین برند برتر آموزشی هستند و وظیفه داریم با تبلیغ اصولی، این برند پایدار و مطرح را به جامعه معرفی کنیم .
این دانشگاه نیازمند مهربانی دولتمردان است تا با کنترل بنگاه‌های کم‌بازده علمی، جمعیت مشتاق کسب دانش را به سوی دانشگاه مردمی بدون اتکا به بودجه دولتی آزاد اسلامی هدایت کند و حتی با تامین بخشی از هزینه‌ها در قالب تسهیلات کم‌بهره، امکان تحصیل اقشار کم‌درآمد را در دانشگاه آزاد اسلامی مهیا سازد و با چنین ترفند ساده‌ای نرخ ریسک اجتماعی و جاده‌ای بسیاری از جوانان را در مسیر دانشگاه تا محل زندگی به حد صفر برساند.

یکی دیگر از مهمترین شیوه‌های جذب دانشجو در اصل وفاداری به تکنیک حل مشکل مخاطب و پاسخگویی صحیح و سریع نمود پیدا می‌کند. لذا اجزا و اعضای دانشگاه آزاد اسلامی در محدوده‌ی واحدها و مراکز باید باور داشته باشند که شرط پایداری را در تامین رضایت نسبی مشتری بجویند و بدانند که دانشجو شرط وجودی یک محیط آکادمیک پویاست.

همراهی با سازمانها و نهادها و برقراری پل ارتباطی قوی با مسئولین شهرستان‌ها به منظور تقویت فرصت‌ها و رفع تهدیدات از دیگر عوامل پایداری شرایط در تبلیغ موثر است لذا مطالعه شهر و مردم و بررسی میزان تاثیر دانشگاه و شهر به شکل متقابل از ابتدایی‌ترین محورهای پویش محیطی خواهد بود که این امر می‌تواند به اصالت‌های محیط دانش کمک کند و با افزایش میزان تعامل، می‌توان به شرایط آرمانی در اقبال دانشجو به محیط علمی امیدوار بود.

در خاتمه، نگارنده کاهش نرخ جمعیت دانشجویی را بحران تلقی نمی‌کند. بلکه بحران، رهآورد کم‌کاری و قصور اعضای سازمان در عدم توجه به شرایط رقابتی خواهد بود؛ باید بدانیم رقبا در کمترین مقدار به اندازه ما برای بقا تلاش می‌کنند لذا برابر با قانون عدالت هر کس به اندازه پویایی خود بهره خواهد داشت و با این تئوری، نگارنده این سطور مطمئن خواهد بود که اندیشه‌ی رقابت سالم با تولیت سازمان مرکزی در اجزای سازمان که شامل واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی است جاری خواهد شد. زیرا هنر تبلیغات وابسته به دنیای شتابان تکنولوژیک دل در گرو مولفه‌های بسیاری دارد که ضرورت دارد اعضای سازمان با تغییر نگرش از تکنیک‌های جدید برخوردار باشند زیرا دانشگاه آزاد اسلامی گوهری ناشناخته است که به چوب عصبانیت بعضی موسسات، نامناسب تعریف شده و عدم معرفی جایگاه واقعی آن و یا حتی در شمار آوردن این دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های کم بها، ظلمی آشکار به باغبانان شکوهمند این دانشگاه در سال‌های نه چندان دور است .


   1396/2/3 08:56    تعداد بازدید :  25

تعداد بازدید : 25
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )