۹ دی،
حماسه ی ملی 
فریاد بین المللی
همبستگی دینی
مبارزه ی آگاهانه
دریدن پرده ی نفاق
همت والای یک ملت
شجاعت یک رهبر الهی
 و ظهور دست قدرت خدا
گرامی باد
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
   1395/10/8 15:51    تعداد بازدید :  5

تعداد بازدید : 5
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )