قابل توجه دانشجویان محترم 
با سلام وادب
با عنایت به مندرجات بخشنامه شماره 50/12791 مورخ 95/02/22 سازمان مرکزی، دانشگاه  حد فاصل 10 الی 13 مردادماه 1395 تعصیلات تابستانی می باشد.
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
   1395/5/6 13:32    تعداد بازدید :  0

تعداد بازدید : 0
Rating: 1/10 (تعداد آرا 1 نفر )