چنانچه درخواست شرکت در دوره ای را دارید لطفا پرسشنامه ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود.
فرم درخواست برگزاری دوره علمی پژوهشی
فرم درخواست برگزاری دوره علمی پژوهشی
* نام و نام خانوادگی :
* شماره دانشجویی :
* مقطع تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
* متقاضی شرکت در کارگاههای ذیل می باشم: :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
تعداد بازدید : 558
Rating: 3.5/10 (تعداد آرا 16 نفر )