همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)
همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)
شعار همایش :
تاریخ شروع همایش : 1397/2/20
تاریخ پایان همایش : 1397/2/20
بر گزار کنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
توضیحات : http://nicls.damghaniau.ac.ir

تعداد بازدید : 0
Rating: 10/10 (تعداد آرا 1 نفر )