• پژوهشکده علم و فناوری بابل  (1391/11/25)
    پژوهشکده علم و فناوری بابل چکیده تجربه فعالیت های حمایت از نوآوران، پتانسیل ها و توانمندی های علمی و فنی در زمینه های مختلف، موجب شکل گیری این پایان نامه در غالب طراحی پژوهشکده علم و فناوری بابل در جهت توسعه فناوری و حمایت از ایده های خلاق و نخبگان گردیده است. با تأمین امکانات زیر ساختی مناسب می توان، به دستاوردهای زیر نائل آمد : ١ .گسترش و توسعه مهارتها در تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی ٢ .تقویت و توسعه فرهنگ کار آفرینی و نوآوری ٣ .توسعه اقتصادی منطقه از طریق ترویج و ترغیب سرمایه گذاری در صنایع نوین متناسب با ساختار طبیعی و زیست محیطی منطقه واژگان کلیدی:پژوهشکده_ واحدهای فناوری_ کارآفرینی_پارک علم و فناوری مشاهده ادامه
  • اصول طراحی فضاهای باز در محلات مسکونی با رویکرد ارتقائ خلاقیت در کودکان  (1392/3/20)
    اصول طراحی فضاهای باز در محلات مسکونی با رویکرد ارتقائ خلاقیت در کودکان چکیده پایان نامه (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) : چکیده تجربه فعالیت های حمایت از نوآوران، پتانسیل ها و توانمندی های علمی و فنی در زمینه های مختلف، موجب شکل گیری این پایان نامه در غالب طراحی پژوهشکده علم و فناوری بابل در جهت توسعه فناوری و حمایت از ایده های خلاق و نخبگان گردیده است. با تأمین امکانات زیر ساختی مناسب می توان، به دستاوردهای زیر نائل آمد : ١ .گسترش و توسعه مهارتها در تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی ٢ .تقویت و توسعه فرهنگ کار آفرینی و نوآوری ٣ .توسعه اقتصادی منطقه از طریق ترویج و ترغیب سرمایه گذاری در صنایع نوین متناسب با ساختار طبیعی و زیست محیطی منطقه واژگان کلیدی:پژوهشکده_ واحدهای فناوری_ کارآفرینی_پارک علم و فناوری مشاهده ادامه

تعداد بازدید : 16041
Rating: 5.4/10 (تعداد آرا 35 نفر )