• فقر و حقوق بشر (راضیه سادات رضوی نژاد-حقوق بین الملل )  (1392/4/31)
  فقر و حقوق بشر (راضیه سادات رضوی نژاد-حقوق بین الملل ) چکیده فقر یک استعداد بالقوه در جوامع بشری است که در اثر عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده‌اش بسرعت بروز می‌کند و سطوح پائین جامعه را دربرمی‌گیرد و خلاصی از آن بسیارمشکل است. فقر در واقع هم علت نقض حقوق بشر است و هم معلول آن . علت به این دلیل که فقر گسترده در یک جامعه اکثریت افراد آن جامعه را از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم می سازد مشاهده ادامه
 • صلاحیت مبتنی بر تراضی (زینب ملا ابراهیمی -حقوق خصوصی )  (1392/4/31)
  صلاحیت مبتنی بر تراضی (زینب ملا ابراهیمی -حقوق خصوصی ) چکیده عدل و داد این گمشده دیروز و امروز بشر در جایی به نام دادگاه جستجو می شود. پس در ابتدای امر برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید مرجع صالح را تشخیص دهیم. ما در این نگاره به دنبال نشان دادن تأثیر توافق طرفین در گسترش دامنه صلاحیت ها هستیم و آن را در دو موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی دنبال می کنیم. مشاهده ادامه
 • سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن (سمیه سرایدار -حقوق خصوصی )  (1392/4/31)
  سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن (سمیه سرایدار -حقوق خصوصی ) چکیده هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. مشاهده ادامه
 • طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها (فاضله اکبری -حقوق خصوصی )  (1392/4/30)
  طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها (فاضله اکبری -حقوق خصوصی ) چکیده در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد. مشاهده ادامه
 • بررسی شرط نا مشروع در حقوق ایران و انگلیس (مهداد هوشمند -حقوق خصوصی)  (1392/4/26)
  بررسی شرط نا مشروع در حقوق ایران و انگلیس (مهداد هوشمند -حقوق خصوصی) چکیده‌ از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است... مشاهده ادامه
 • موانع و محدودیت های پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم (رسول طهماسبی -ترشیزی )  (1392/4/26)
  موانع و محدودیت های پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم (رسول طهماسبی -ترشیزی ) چکیده پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش های پیشگیری به مجموعه تدابیری اطلاق می شود که کاهش یا حذف و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه خود قرار داده است.یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است.این نوع پیشگیری اقدام به کاستن زمینه های مساعد بزه زا و ایجاد مانع در سیر ارتکاب جرم نموده اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است که این موانع کارایی آن را کمرنگ می نماید... مشاهده ادامه
 • بررسی قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران و لبنان (فرزاد رهبر -جزاوجرم شناسی )  (1392/4/26)
  بررسی قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران و لبنان (فرزاد رهبر -جزاوجرم شناسی ) چکیده: موضوع این پایان نامه بررسی قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران و لبنان می باشد. بازداشت موقت، بدون تردید یکی از وسایل ضروری و مهم در رسیدگی به امر کیفری است و هیچ یک از سیستم های فعلی نمی تواند خود را از آن بی نیاز بداند.این قرار بازداشت موقت امری استثنائی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت به دلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که این پسندیده نیست، البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است در سرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. مشاهده ادامه
 • خواسته و بهای آن (فرشته یگانه -حقوق خصوصی)  (1392/4/26)
  خواسته و بهای آن (فرشته یگانه -حقوق خصوصی) چکیده خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی¬ترین رکن جهت اقامه دعوی می¬باشد؛ و محدودة دادگاه را از حیث اموری که می¬تواند مورد حکم قرار دهد، تعیین نموده و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چارچوب خواسته یا بیش از آن منع می¬کند و همچنین با عنایت به اینکه تعیین خواسته به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان و تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیر مالی بودن و نیز تقویم آن در دعاوی مالی از حیث میزان هزینه دادرسی، صلاحیت مرجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم از اهمیت بسیاری برخوردار است مشاهده ادامه
 • مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری(هادی رحیم آبادی -حقوق بین الملل )  (1392/4/25)
  مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری(هادی رحیم آبادی -حقوق بین الملل ) چکیده این پایان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده ادامه
 • دعاوی ناشی از اعتبارات اسنادی(محتبی بابایی-حقوق خصوصی )  (1392/4/25)
  دعاوی ناشی از اعتبارات اسنادی(محتبی بابایی-حقوق خصوصی ) چکیده : اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پرطرفدارترین روشهای پرداخت در عرصه تجارت بین الملل همیشه با اختلافاتی در مراحل گوناگون حیات خود روبروست و این دعاوی و اختلافات بنا بر اهمیت موضوع نیاز به حل و فصل دارد. لذا حل این دعاوی نیاز به روشهایی دارد که ممکن است بنا بر شرایط مختلف از جمله قرارداد، طرف¬های درگیر و ... متفاوت باشد.برای تحقیق در هر موضوعی مانند اعتبارات اسنادی ابتدا باید کلیاتی از موضوع مورد نظر ارایه نمود.به همین دلیل در بخش نخست به بیان کلیاتی چون،تعاریف،ارکان و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که اعتبارات اسنادی قابل معامله می باشد که این امر به دلیل دارا بودن وصف تجریدی جدای از معامله پایه می باشد . مشاهده ادامه
 • مرور زمان در آیین دادرسی کیفری ایران و لبنان(محمد باقرپارسایی )جزاوجرم شناسی  (1392/4/16)
  مرور زمان در آیین دادرسی کیفری ایران و لبنان(محمد باقرپارسایی )جزاوجرم شناسی چکیده بررسی و نگاهی تاریخی به پروسه ی قانونگذاری در ایران پس از انقلاب نشان از شتابزدگی قانونگذار عرفی و عمر اندک قوانین که به دلایلی غیر کارشناسانه با بی مهری و نسخ چه بصورت صریح و چه بصورت ضمنی مواجه گشته اند. در این میان شاید بتوان قوانین شکلی را متزلزلترین قوانین دانست. قاعده مرور زمان یکی از جمله موضوعاتی است که امروزه علیرغم نیاز و جایگاه آن کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است مشاهده ادامه
 • خواسته و بهای آن(فرشته یگانه )حقوق خصوصی  (1392/4/16)
  خواسته و بهای آن(فرشته یگانه )حقوق خصوصی چکیده خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی¬ترین رکن جهت اقامه دعوی می¬باشد؛ و محدودة دادگاه را از حیث اموری که می¬تواند مورد حکم قرار دهد، تعیین نموده و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چارچوب خواسته یا بیش از آن منع می¬کند و همچنین با عنایت به اینکه تعیین خواسته به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان و تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیر مالی بودن و نیز تقویم آن در دعاوی مالی از حیث میزان هزینه دادرسی، صلاحیت مرجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا در این پایان¬نامه به جهت اهمیت و روشن¬تر شدن هرچه بیشتر موضوع و آشکار کردن نظر و دیدگاههای مختلف، سعی در شناخت مفهوم خواسته و بهای آن نموده و به تبیین کارکردهای بهای خواسته در نظام قضایی ایران و بررسی برخی نارسایی¬های موجود به دلیل کاربرد فراوان آنها در محاکم اقدام شده است. مشاهده ادامه
 • اجازه ورثه در وصیت مازاد برثلث (ندا حسین تبار موزیرجی)حقوق خصوص  (1392/4/16)
  اجازه ورثه در وصیت مازاد برثلث (ندا حسین تبار موزیرجی)حقوق خصوص چکیده قانونگذار با محترم شمردن اراده موصی وصیت را تا ثلث ترکه نافذ دانسته است و از طرفی به جهت ممانعت از تضییع حقوق وراث وصیت مازاد بر ثلث را منوط به تنفیذ وراث می داند که به این مهم در ماده 843 قانون مدنی اشاره شده است . این ماده مقرر می دارد : « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازة وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است» . در خصوص ماهیت و طبیعت حقوقی اجازه وراث در وصیت مازاد بر ثلث بین فقها و حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد . مشاهده ادامه

تعداد بازدید : 9969
Rating: 4.9/10 (تعداد آرا 147 نفر )